fbpx

Ondernemingsgegevens

Artlux Lederwaren Bvba
Havermarkt 2
3500 Hasselt
BE 0421.438.076
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
011 22 20 88

Privacyverklaring

Artlux Lederwaren verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Katleen Tackoen op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verwerkingsdoeleinden

Artlux Lederwaren verzamelt en verwerkt de persoongegevens voor klanten- en orderbeheer (oa klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van reclame en gepersonaliseerde nieuwsbrieven)

Concreet hebben wij gegevens nodig om klanten te verwittigen ivm leveringen, reparaties, voor persoonlijk contact ( vragen, persoonlijk advies,…) en facturatie.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst ( dit in het kader van het toekennen van een korting op de volgende aankoop of het opzoeken van een mogelijke garantie) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Enkel voor het verzenden van marketing reclame (direct e-mails) is er expliciete toestemming nodig van de klanten. Deze toestemming wordt gegeven  via een opt-in na het inschrijven op de nieuwsbrief.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 a)(toestemming) heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Artlux Lederwaren geeft uw gegevens nooit door aan andere partijen, met uitzondering van de partijen die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Ons klantenkaartsysteem: Joyn

Facturatieprogramma: www.shopplus.be

Mailprogramma: Mailchimp

In geen geval geven of verkopen wij jouw gegevens door aan partijen die niets te maken hebben met onze dienstverlening. Indien wij een vermoeden hebben van fraude, komen wij onze  meldingsplicht na.

Bewaarperiode van de gegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.  (oa op het gebied van boekhouding)

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van de profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoongegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ( Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Google Analytics disclaimer

Artlux Lederwaren maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc (“Google”).  Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.  Google wordt gebruikt in de geanomiseerde modus. Uw IP-adres wordt dus niet doorgegeven. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slecht een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser ( via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

reCAPTCHA

Artlux Lederwaren gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc (“Google”) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat “spam bots” bijvoorbeeld automatisch berichten versturen of commentaren achterlaten. Hierbij wordt het IP-adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: Google Privacy. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je er mee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel  de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten . Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.  Elk gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elke recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die onstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud.  Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artlux lederwaren Hasselt

Contact
Havermarkt 2
3500 Hasselt
011/22 20 88
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsuren
Ma: 13u tot 18u
Di tem Za: 9u30 tot 18u
Zondag open: eerste weekend van oktober en april en de twee zondagen voor Kerstmis


Copyright © artlux.be | Privacy policy

Website by it’s me